Jesteś tutaj: Start / Przedmioty / Informatyka

Informatyka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podręcznik Lubię to! do klasy 4 Podręcznik Lubię to! do klasy 5 Podręcznik lubię to! do klasy 7 Podręcznik lubię to! do klasy 8

 

Artykuły

7 września 2021

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej określa sposób zachowania uczniów w pracowni . Nie stosowanie się do zapisów regulaminu pracowni traktowane jest jak brak podstawowej wiedzy z przedmiotu.

Czytaj więcej o: Regulamin pracowni komputerowej
7 września 2021

Przedmiotowy system oceniania z informatyki (klasy 4-8)

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

 1. Nauczyciel ma za zadanie:

  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

  • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

  • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

Czytaj więcej o: Przedmiotowy system oceniania z informatyki (klasy 4-8)